Vintage Aerials of Santa Paula, CA | 24 Images


Ventura Views historical series of black and white aerial photography of Santa Paula, California.
Close Information
Close Information
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6365
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6365
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6364
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6364
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6363
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6363
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6360
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6360
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6361
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6361
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6362
Santa Paula, CA Circa 1962 Photo No. 6362
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6779
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6779
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6711
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6711
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6698
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6698
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6710
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6710
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6712
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6712
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6778
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6778
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6776
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6776
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6708
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6708
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6769
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6769
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6770
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6770
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6693
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6693
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6692
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6692
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6766
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6766
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6768
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6768
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6767
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6767
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6705
Santa Paula, CA Circa 1964 Photo No. 6705
Santa Paula, CA Circa 1967 Photo No. 6822
Santa Paula, CA Circa 1967 Photo No. 6822
Santa Paula, CA  Circa 1969 Photo No. 6596
Santa Paula, CA Circa 1969 Photo No. 6596